ЦЕЛИ

Нашата основна цел е подпомагането по най-добрия начин на дейността на нашите клиенти във връзка с прилагането на данъчното и счетоводно законодателство в контекста на общоевропейския пазар и глобализацията на бизнеса. Заедно с водещи адвокати в областта на бизнес правото предлагаме комплексно данъчно-правно обслужване.


НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Цялостното проучване и разбиране на дейността е основата за прилагане на индивидуален подход към всеки клиент при решаването на възложените задачи и за подобряване на данъчната и счетоводна отчетност.

Стремим се към непрекъснато усъвършенстване на знанията и актуално и своевременно прилагане на всички новости в законодателството за осигуряване на най-доброто и качествено обслужване.

Основни принципи в работата ни са коректност и пълна конфиденциалност относно предоставените ни данни и информация.

Притежаваме експертиза в областта на данъчното законодателство, натрупана след многогодишен опит в данъчната администрация и оперативното счетоводство.