КОМПЛЕКСНА УСЛУГА

Целите на новия данъчно – счетоводен отдел са предоставянето съвместно с  адвокатите на пълно юридическо, данъчно и счетоводно обслужване на средни предприятия при осъществяване на дейността им на българския пазар. Основното предимство за клиентите ще е многостранният подход при решаване на проблемите и комуникацията само с един консултант по повод всички аспекти на обслужването му. Доброто взаимодействие между адвокатите и данъчните ни консултанти ни дават самочувствие да предлагаме на клиентите си висококачествена комплексна бизнес услуга.

 

ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Предоставяме данъчни и счетоводни анализи и консултации, включително с международноправен аспект на базата на задълбочено проучване на информацията от гледна точка както на действащото законодателство, така и на придобития практически опит.

 

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

   * Самостоятелно годишно и междинно счетоводно приключване;

   * Представителство при провеждане на ревизии и одити;

   * Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и приложимите стандарти;

   * Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, годишни декларации, ИНТРАСТАТ декларации, други декларации, справки и др.) за НАП;

   * Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ, НСИ и ЗОК;

    * Цялостно обслужване на трудовите и осигурителните въпроси на работници и служители.